Jumat, 26 Februari 2010

Teu Nyangka

panginteun dasar salah ti mimiti
sareng kurangna kaati-ati
teu taliti milih kabogoh
nu akhirna meunang kanyeuri
ayeuna neumbe kahartos saparantos urang peugatan
geuning anjeun teh awewe tukang ingkar janji
abdi teu nyangka bakal kieu tungtungna
abdi teu nyangka bakal kieu janteunna
ayeuna abdi teh nyalira deui
teu gaduh paleubah kangge curhat
lir ibarat angka hiji, nyeungceuling bari sepi
salami tilu taun hasilna ngan peujet beungeut

kapungkur anjeun ngajanjian bade sasareungan
hirup ngahiji sareung abdi dina cinta sajati
teu nyangka anjeun teh beut kitu pisan
teu nyangka anjeun teh beut tega ka abdi
meugatkeun tali katresna
peurih nu aya
sahengga batin abdi ceurik kasiksa

ternyata janji anjeun teh sulaya
anjeun geuning beut tega kitu meugatkeun cinta
ngadameul nasib abdi salamina bakal hirup nyalira

duh Gusti Anu Ageung tur Kawasa
mugi kiatkeun manah abdi
dina sagala cocobi nu tumiba ka diri abdi

25 Februari 2010

0 komentar:

Posting Komentar